Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ένα αινιγματικό σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με τους Γερμανούς


Υποβολή αιτήσεων – Θερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Κωνσταντινούπολη, 4-17/06
25.03.2012 | Εκτύπωση
Το Center for Global Politics του Freie Universität στο Βερολίνο σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Πανεπιστήμιο Sabanci στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Ρήξεις στις περιφερειακές σχέσεις: Τουρκία- ΕΕ σε αβέβαιη πορεία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις 4-17 Ιουνίου 2012 και η γλώσσα εργασίας είναι η αγγλική. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα είναι δωρεάν, ενώ θα υπάρξει οικονομική βοήθεια για όσους επιλεγούν να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το Θερινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν τέσσερις διδακτικές μονάδες, βάσει του European Credit Transfer System (ECTS) και θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Sabancı University και το Freie Universität Berlin.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αφορούν τις νέες προσεγγίσεις στις διεθνείς σχέσεις, το ρόλο των νέων μέσων επικοινωνίας, και τις τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ, την Τουρκία και τις γύρω περιοχές. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν Έλληνες, Τούρκοι και Γερμανοί ακαδημαϊκοί και φοιτητές.

Για την υποβολή αίτησης χρειάζονται πτυχίο σε πολιτικές επιστήμες ή σε συναφή κλάδο, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές και εγγεγραμμένους φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι αιτήσεις καταίθενται ηλεκτρονικά, ενώ απαραίτητα είναι τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην αγγλική γλώσσα:

•Βιογραφικό Σημείωμα
•Συνοδευτική Επιστολή, στην οποία θα αναφέρετε για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο
•Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (δεν χρειάζεται επικύρωση)
•Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου σας
Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την αίτηση εδώ. Η προθεσμία υποβολής αιτησεων λήγει στις 13 Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

κ. Luise Rex (Υπεύθυνη Προγράμματος) Center for Global Politics, Freie Universität Berlin, email: seasonal-schools@global-politics.org

Καθηγ. Müftüler-Baç (Τοπική Συντονίστρια) Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Sabanci, email: muftuler@sabanciuniv.edu
Πηγή:http://www.eliamep.gr/events/%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου