Τρίτη 24 Μαΐου 2011

Ημερίδα για την ιστορική ορθογραφία στις 28 Μαίου 2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καὶ τὸ περιοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν περιοδικῶν Ἀντιφωνητής, Ἄρδην, Νέα Εὐθύνη, Πλανόδιον, Τὰ Νεφούρια, Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα, σᾶς καλοῦν σὲ ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἡ Ἱστορικὴ Ὀρθογραφία στὴν Νέα Ἐποχή», ποὺ πρόκειται νὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 28 Μαΐου 2011, ἡμέρα Σάββατο, στὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, Σ. Χαραλάμπη 1 καὶ Μαυρομιχάλη 151, ἔναντι κινηματογράφου Ἀλφαβίλ (2103826319, 2106435980).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πρωϊνὴ συνεδρία (εἰκοσάλεπτες εἰσηγήσεις)
Συντονιστής: Γιῶργος Καραμπελιᾶς
10:00: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, διαχειριστὴς λογισμικοῦ τῆς Magenta: Τὸ ἱστορικὸ ὑποστήριξης τοῦ πολυτονικοῦ στοὺς ὑπολογιστές.
10:20: Γιῶργος Καραμπελιᾶς, συγγραφέας, ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τὸ νέο γλωσσικὸ ζήτημα.
10:40: Γιάννης Πατίλης, φιλόλογος, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Πλανόδιον: Ἑλληνικὰ καὶ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν πλανητικὴ ἐποχή.
11:00: Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας: Ξενοζηλία καὶ ὑποτέλεια. Σκέψεις γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς
11:20 ‐11:50: Συζήτηση
11:50 ‐12:10: Διάλειμμα
12:10: Γιῶργος Κεντρωτής, καθηγητὴς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου: Τὸ μονοτονικὸ σύστημα στὴν ὑπηρεσία τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου.
12:30: Ἄγγελος Ματθαίου, ἀρχαιολόγος ‐ ἐπιγραφικός, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ ΗΟΡΟΣ: Ἡ μελέτη τῶν ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία.
12:50: Χρῖστος Δάλκος, φιλόλογος: Ἱστορικὴ ὀρθογραφία: Ὄχι ὅπως πρίν.
1:10: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, ψυχίατρος, συγγραφέας: Ἡ ἔρευνα γιὰ τὸ πολυτονικό.
1:30‐2:00: Συζήτηση
Ἀπογευματινὴ συνεδρία (δεκάλεπτες εἰσηγήσεις)
Συντονιστής: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος
6:00: Κώστας Καραΐσκος, ἐκπαιδευτικός, ἐκδότης τοῦ δεκαπενθήμερου πανθρακικοῦ ἐντύπου Ἀντιφωνητής: Ἡ πολυτονικὴ ἐπιλογὴ σ’ ἕνα περιφερειακὸ ἔντυπο.
6:10: Γιάννης Β. Κωβαῖος, φιλόλογος, συγγραφέας, ἐκπρόσωπος τοῦ περιοδικοῦ Νέα Εὐθύνη: Γιατί ἡ ψυχή μας αὔριο κάνει πανιά; Ἡ παρρησία τῆς Εὐθύνης καὶ ἡ εὐθύνη τῆς παρρησίας.
6:20: Ξάνθος Μαϊντᾶς, ἐπίκουρος καθηγητὴς Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Π. Ἀ., ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα: Ἱστορικὴ ὀρθογραφία: ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν.
6:30: Δημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής: Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἐπιμονὴ τῶν ποιητῶν.
6:40: Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, φιλόλογος, ἐπιμελητὴς τοῦ φυλλαδίου τῆς «Διαμέτρου» Τὰ Νεφούρια: Ἡ ὀρθογραφία στὸν Παπαδιαμάντη.
6:50: Νικόλαος Κοντοσόπουλος, γλωσσολόγος: Σκέψεις πάνω στὴν ὀρθογραφία ἄλλων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν.
7:00 ‐ 7:30: Συζήτηση
7:30 ‐ 8:00: Μουσικὴ Ὁμάδα Παρακλαυσίθυρον (Σ. Ἄννινος, Δ. Βαρελόπουλος, Ἕ. Γεωργιάδου, Ε. Δάλκου, Ν. Κάντερλη, Ἰ. Κάππου, Ἀ. Καψοκαβάδης, Γ. Κοντογιάννης): Μικρὴ μουσικὴ περιήγηση στὰ τοπία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου