Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

ΙΩΝΑΣ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ :Ένας Έλληνας μαθητής του Κ.Σμίτ
Ο Ίωνας Κοντιάδης , πατέρας του νομικού Ξ.Κοντιάδη , υπήρξε μαθητής του Γερμανού πολιτειολόγου Κ.Σμίτ και προσωπικός φίλος του Δ.Τσάτσου.Άν δεν είχε πεθάνει πρόωρα θα είχε αφήσει σημαντικό έργο.Σημειώνω δύο έργά του :
-Η Επικράτεια εις την γενικήν πολιτειολογίαν και την θεωρίαν του κράτους .ΑΘΗΝΑ 1970,ΣΕΛ.155.Πρόλογος Μιχάλη Στασινόπουλου.Όπως σημειώνει στον πρόλογο του ο συγγραφέας "Η ανάλυσις της δομής του νεώτερου Κράτους ως και του αστικού Κράτους Δικαίου προσλαμβάνει παρ'ημίν ιδιαιτέραν σημασίαν εν όψει της μεταφυτεύσεως των δημιουργημάτων αυτών του δυτικοευρωπαικού ορθολογισμού εις τον εν πολλοίς ριζικώς διάφορον νεοελληνικόν πολιτισμικόν χώρον .Η επιχειρούμενη εργασία αποτελεί απαραίτητον προυπόθεσιν της επιστομονικής αντιμετωπίσεως του βασικού δια την Νεωτέραν Ελλάδα φαινομένου της "μετακενώσεως " (Κοραής ) ή "αποδοχής" (Rezeption) ευρωπαικών θεσμών και ιδεών.Εις τα προβλήματα της θεωρίας και Ιστορίας του Κράτους εμυήθην υπο των καθηγητών κκ. Carl Scmitt , Ernst Forsthoff ,και E.W.Bockehforde , εις τους οποίους είμαι βαθύτατα ευγνώμων"(1). Το έργο περιέχει σημαντικές αναφορές στον Jean Bodin και Thomas Hobbes.
-"Εχθρός" και "Πολέμιος" εις την σύγχρονον πολιτικήν θεωρίαν και την ελληνική αρχαιότητα. .Εκδ.Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία ,Αθήνα, 1969.σελ.Αναφορές στην κεντρική για τον Κ.Σμίτ διάκριση ανάμεσα στον Εχθρό και στον Φίλο στην Βίβλο και στα κλασσικά κείμενα της ελληνικής αρχαιότητας.Τελειώνοντας σημειώνει :" Εφ' όσον όμως γίνεται λόγος περι των πολιτικών θεωριών του Carl Scmitt και του Julien Freund πρέπει απαραιτήτως να καθίσταται σαφές ότι ο εχθρός είναι ο " δημόσιος εχθρός" , προς τον οποίον αντιστοιχεί εν μέρει ο πολέμιος " της Αρχαίας Ελληνικής.(σελ. 28).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου